Nes.Net, z.s.


bezdrátová síť v Nesměřicích a širokém okolí
 
Číslo účtu: 2900514081/2010. Došlou platbu členských příspěvků si můžete zkontrolovat zde.

 
Koncem října byl nasazen do ostrého provozu náš nový páteřní spoj Alcoma, pracující v pásmu 10 GHz. Dodává konektivitu do Měchonic, na silo v areálu firmy Agro Pertoltice. Dále byl na tento bod nainstalován nový záložní zdroj. Jeho funkci krátce po nasazení prověřil výpadek elektřiny způsobený nedávnou vichřicí. Celý uzel tak tento výpadek ustál bez jediného výpadku.
P1150858(1).JPG
WP_20171103_10_22_58_Pro.jpg
WP_20171025_19_07_31_Pro.jpg
   V neděli 29.11. se přes naši síť přehnala vichřice Herwart a způsobila mnoho výpadků elektrické energie.

   Naše hlavní páteřní uzly však pracovaly vesele dál, především díky předimenzovaným záložním zdrojům.

   Ve Zruči došlo krátce po poledni k pádu komína u p. Petruse, na kterém byl také bohužel umístěn náš přístupový bod pro část města. Téměř celé odpoledne pršelo, což znemožnilo delší práci na střeše. Vysílač byl tedy odpojen od akumulátoru a odstaven.

   V Trhovém Štěpánově byla v neděli večer na uzel u p. Kučery nasazena elektrocentrála, kterou nám zapůjčili hasiči z Nesměřic.

  Jediný výpadek na hlavní páteři tak postihl jen uzel v Čejticích, kde došlo v pondělí v půl osmé ráno po téměř 24 hodinách provozu na akumulátor k jeho vyčerpání. Zde byla též nasazena elektrocentrála, kterou nám rychle zapůjčil p. Zeman z Bernartic. Výpadek tedy trval jen něco málo přes hodinu.

   Během poledne se podařilo mezi přeháňkami deště se sněhem znovu postavit ten zbouraný přístupový bod ve Zruči. Veškerá jeho technologie byla po odbahnění a důkladném vysušení namontována na provizorní stojan.

   V okolí Soušic mezitím opravili popadané vedení, ale zdejší vysílač sám nenaběhl, poškodil se napájecí zdroj. Jeho výměnu se podařilo provést kolem 15. hodiny.

   Večer kolem 19. hodiny byla obnovena dodávka elektřiny v Čejticích a  o hodinu později i v Kožlí.

   Poslední ostrůvky naší sítě bez energie se probudily během úterního dopoledne v Kněži a v odpoledních hodinách i v Kounicích.

   Během celé kalamity bylo objeveno i několik poruch na zařízeních přímo u našich členů. Většinou docházelo k poškození napájecích zdrojů, v jednom případě proběhl reset anténní jednotky do továrního nastavení.

   Od úterní 17. hodiny by měla být celá síť opět v plném provozu.
P1140457.JPG
P1140454.JPG
P1140420.JPG
Během ledna 2017 probíhaly přípravy na přesun původní technologie z budovy bývalého prasečáku v Čejticích na budovu místního kulturního domu. Přepojení provozu na tento nový bod proběhlo v sobotu 28.1.2017 v odpoledních hodinách. Výpadek trval ve většině návazných lokalit jen několik minut, protože jsme měli k dispozici téměř všechny spoje dvakrát. Nejdelší výluka postihla Bernartice a Dolní Kralovice, protože bylo nutné demontovat a přenést jedno mikrovlnné pojítko z původního stanoviště. Celý uzel je vybaven novým routerem a záložním zdrojem, který by měl bez problémů překlenout výpadek elektřiny na více něž 20 hodin.
   Během měsíce října byl ve Zruči nad Sázavou vybudován zbrusu nový páteřní uzel, který se nachází na strojovně výtahu panelového domu Na Pohoří čp. 750. Konektivitu sem přivádí nové mikrovlnné pojítko od českého výrobce Racom, které využívá volné pásmo 17 GHz. Nahradily se takto dva původní spoje v pásmu 5 GHz, které již nestačily kapacitně, ale byly problémové i z důvodu velkého nárůstu rušení v tomto pásmu během posledních měsíců.
  Na tento nový uzel byly postupně přepojeny všechny přístupové body ve městě a jeho blízkém okolí. Na celou akci bylo vynaloženo více než 150 000 Kč. Přípravě a instalaci jsme věnovali mnoho desítek hodin.
  Tímto krokem se nám podařilo výrazně zlepšit kvalitu členských přípojek a připravit tak dostatečně dimenzovanou síť i pro další zájemce o členství v našem spolku.
WP_20161001_14_40_05_Pro__highres.jpg
WP_20161001_16_56_05_Pro__highres.jpg
P1140281.JPG
P1140237.JPG
Dne 10.9.2016 byl nasazen do ostrého provozu nový páteřní spoj značky Alcoma, pracující v licencovaném pásmu 11 GHz. Došlo tak k nahrazení dvou původních spojů ve volném pásmu 5 GHz, které je poslední dobou čím dál více zarušené a na delší vzdálenosti začíná být nepoužitelné. Tato akce přinese vyšší stabilitu připojení a další možné navýšení rychlostí jednotlivých členských přípojek v této lokalitě i blízkém okolí.
WP_20160909_12_58_11_Pro__highres.jpg
WP_20160909_11_57_52_Pro__highres.jpg
WP_20160909_12_57_00_Pro__highres.jpg
P1130522.JPG
WP_20160910_12_26_47_Pro__highres.jpg
WP_20150620_004.jpg
Dne 20.5.2015 byl v Čejticích na našem hlavním páteřním uzlu nainstalován nový záložní zdroj. Oproti původnímu řešení je zde osazen nový akumulátor s větší kapacitou a měniče s vyšší účinností. Doba zálohy by se nyní měla pohybovat v ideálních podmínkách okolo 24 hodin. Součástí zdroje je samozřejmě dohledový systém, který upozorní na výpadek elektřiny a umožňuje monitorování celého systému. Tato akce si vyžádala investici přibližně 20 000 Kč, přináší však další významné zkvalitnění naší sítě.
Dne 4.5.2015 proběhla rekonstrukce našeho páteřního uzlu v Chabeřicích u p. Pössnickera. Původní stožárek byl nahrazen masivnějším, aby lépe odolával náporům větru. Došlo přitom k výměně celé technologie a do záložního zdroje byl osazen akumulátor s vyšší kapacitou. Na této akci se podíleli tři členové a bylo odpracováno celkem 15 hodin.
WP_20150405_016.jpg
WP_20150405_007.jpg
WP_20150405_004.jpg
naloženo

naloženo

první díl

první díl

finální stav

finální stav

Dne 13.3.2015 byl na našem páteřním uzlu v Hulicích uveden do provozu nový příhradový stožár. Díky robustnější konstrukci lze nyní na tomto uzlu osadit více antén větších průměrů, což nám umožní rozšíření naší sítě do vzdálenějších lokalit. Další velkou výhodou je lepší přístup k veškeré technologii bez nutnosti užití žebříku. Také byl osazen výkonnější záložní zdroj, který je dimenzován na nasazení dalšího spoje v pásmu 10 GHz na trasu Hulice - Soutice. Součástí tohoto zdroje je i dohledového zařízení, které upozorní SMS zprávou na výpadek napájení, stav akumulátoru, narušení objektu a mnoho dalších parametrů. Celá akce byla připravována několik týdnů a bylo odpracováno 61 hodin.
V posledních týdnech proběhla instalace nových záložních zdrojů na naše hlavní páteřní uzly. Zároveň došlo k instalaci dohledových zařízení, která monitorují výpadky sítě, stav akumulátorů a mnoho dalších parametrů. Informace o výpadku napájení se tak dostane okamžitě přes SMS zprávu ke správci sítě. Díky velké kapacitě záložních akumulátorů dokážeme překlenout výpadky sítě i na desítky hodin.
Dne 3.11.2014 byla provedena výměna routerboardů i antén na páteřním uzlu v Trhovém Štěpánově u p. Gregora. Práce trvaly od 16. do 18. hodiny a došlo přitom k několika krátkým výpadkům internetu v řádu minut v těchto lokalitách: Chabeřice, Štěpánovská Lhota a částečně Trhový Štěpánov. Výsledkem je vyšší propustnost tohoto uzlu a snížení spotřeby elektrické energie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one